ΑρχικήΑπόψειςΑστυνόμους πήραν , παππάδες πήραν , πυροσβέστες δείραν.