ΑρχικήΑπόψειςΑστυνόμους πήραν , παππάδες πήραν , πυροσβέστες δείραν.

Αστυνόμους πήραν , παππάδες πήραν , πυροσβέστες δείραν.