ΑρχικήΤοπικά ΝέαΠροσλήψεις 189 ατόμων στον δήμο Ρόδου σε σχολικές μονάδες.

Προσλήψεις 189 ατόμων στον δήμο Ρόδου σε σχολικές μονάδες.

Ο δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα εννέα (189) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν υποχρεωτικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου Πλ. Ελευθερίας 1, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Ευστρατίου Καριοφύλλη (τηλ. επικοινωνίας: 2241361214), είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: ekariofyllis@rhodes.gr.

- Διαφημιστείτε Εδώ -spot_img