ΑρχικήΤοπικά ΝέαΕρώτηση του Σάββα Διακοσταματίου στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για τις ζώνες...

Ερώτηση του Σάββα Διακοσταματίου στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για τις ζώνες τιμών αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων

#image_title

Έγγραφη ερώτηση για τις ζώνες τιμών αντικειμενικού προσδιορισμού   των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ρόδου κατέθεσε στον πρόεδρο του δημοτικού  συμβουλίου κ Μιχάλη Σοκορέλο ο πρώην δήμαρχος Αφάντου δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Σάββας Διακοσταματίου.

Το ερώτημα επίσης κοινοποιείται στο δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β Καμπουράκη στους επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και στον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο κ. Σάββα Καραταπάνη.

Όπως αναφέρει ο κ. Διακοσταματίου, σε  ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας και ακρίβειας που ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών, διαπιστώνεται , με βάση τις οριζόμενες τιμές από το υπουργείο, το δυσανάλογο υψηλό προσδιορισμό στις νέα ενταγμένες περιοχές, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη  οι ιδιαιτερότητες .

«Συνεπώς παρατηρούμε τιμές ζώνης 1000 και 1150 ευρώ (Δαματρία, Μαριτσά) οικισμούς με ημιαστικό-αγροτικό χαρακτήρα και μεγάλη απόσταση από τη θάλασσα και με μικρή τουριστική ανάπτυξη, τιμές ζώνης  της τάξεως των 700 ευρώ (Αγ. Ισίδωρος, Σιάννα) σε οικισμούς καθαρά αγροτικούς, ορεινούς με μηδαμινή τουριστική ανάπτυξη. Τιμές που βρίσκονται σε αναστοιχία με το ρυθμό οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών.

#image_title

Ενδεικτικά επίσης αναφέρουμε τιμές ζώνης 800-700-700-700-700 και 950 ευρώ(Αρνίθα, Βάτι, Ίστριος, Απολλακιά,Λάερμα,Πυλώνα).

Οι ανωτέρω υψηλές  τιμές ζώνης, λειτουργούν ώς  αντικίνητρο στη μεταβίβαση και κατοχή ακινήτων κυρίως για τους πολίτες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα γιατί όχι μόνο το κόστος μεταβίβασης ενός ακινήτου όπου δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία είναι μεγάλο, αλλά και το κόστος κατοχής θα είναι μεγάλο λόγω της αντίστοιχής αύξησης του αντίστοιχου ΕΝΦΙΑ, και λοιπών τελών», αναφέρει.

Επίσης τονίζει ότι  οι δήμοι δύνανται από τις 10.12.2022 έως και τις 20.1.2023 να υποβάλουν τη γνώμη του έβδομου εδαφίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας. Αναλυτυκά  κ Διακοσταματίου αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

Η Καθολική ενεργοποίηση του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών, που αποτελεί ένα εργαλείο συναλλαγής των πολιτών με το Κράτος, είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Για να λειτουργεί όμως σωστά, οφείλει να λάβει υπόψη του την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την οικιστική κατάσταση της κάθε περιοχής.

Ο Δήμος της Ρόδου εμφανίζει ποικιλομορφία, τόσο στο οικιστικό δίκτυο, όσο και στην ανάπτυξη αυτών ( οικιστική και τουριστική). Διαθέτει συνεπώς οικισμούς με αμιγώς αστικό ιστό, οικισμούς με ημιαστικό – αγροτικό ιστό, οικισμούς με αγροτικό ιστό, οικισμούς με μεγάλη τουριστική και εμπορική ανάπτυξη και συνεπώς μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα ακινήτων, καθώς και οικισμούς με μηδαμινή τουριστική και εμπορική ανάπτυξη,με μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα ακινήτων.

#image_title

Η Αντικειμενική Αξία της κάθε περιοχής επηρεάζει τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, του ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ κλπ. δηλαδή το κόστος φορολογίας κτήσης αλλά και το κόστος φορολογίας κατοχής των ακινήτων.

Σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας και ακρίβειας που ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών, διαπιστώνουμε, με βάση τις οριζόμενες τιμές από το υπουργείο, το δυσανάλογο υψηλό προσδιορισμό στις νέα ενταγμένες περιοχές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του, τις ιδιαιτερότητες  που αναφέραμε παραπάνω.

Συνεπώς παρατηρούμε τιμές ζώνης 1000 και 1150 ευρώ (Δαματρία, Μαριτσά) οικισμούς με ημιαστικό-αγροτικό χαρακτήρα και μεγάλη απόσταση από τη θάλασσα και με μικρή τουριστική ανάπτυξη, τιμές ζώνης  της τάξεως των 700 ευρώ (Αγ. Ισίδωρος, Σιάννα) σε οικισμούς καθαρά αγροτικούς, ορεινούς με μηδαμινή τουριστική ανάπτυξη. Τιμές που βρίσκονται σε αναστοιχία με το ρυθμό οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών.

Ενδεικτικά επίσης αναφέρουμε τιμές ζώνης 800-700-700-700-700 και 950 ευρώ(Αρνίθα, Βάτι, Ίστριος, Απολλακιά,Λάερμα,Πυλώνα).

Οι ανωτέρω υψηλές  τιμές ζώνης, λειτουργούν ώς  αντικίνητρο στη μεταβίβαση και κατοχή ακινήτων κυρίως για τους πολίτες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα γιατί όχι μόνο το κόστος μεταβίβασης ενός ακινήτου όπου δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία είναι μεγάλο, αλλά και το κόστος κατοχής θα είναι μεγάλο λόγω της αντίστοιχής αύξησης του αντίστοιχου ΕΝΦΙΑ, και λοιπών τελών.

Με το δεδομένο λοιπόν της αύξησης του κόστους απόκτησης και συντήρησης-κατοχής των ακινήτων σε οικισμούς με μικρή δυνατότητα οικονομικής αξιοποίησης των ακινήτων θα παρατηρηθεί περαιτέρω ερημοποίηση αυτών, καθώς ακόμα και απεμπόληση κληρονομικών δικαιωμάτων επί των ακινήτων.

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου,

Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1.Τις  διατάξεις  του άρθρου 51 του Ν.5000/2022 ( ΦΕΚ 226/09.12.2022 ) –

Προσδιορισμός            αξίας ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1Α άρθρου 41 ν. 1249/1982  σύμφωνα με τις οποίες:

Στην παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43) προστίθενται εδάφια όγδοο, ένατο, δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο ως εξής: «Ειδικά για τις τιμές ζώνης που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2022 βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2375), οι δήμοι δύνανται από τις 10.12.2022 έως και τις 20.1.2023 να υποβάλουν τη γνώμη του έβδομου εδαφίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας. Οι αιτιολογημένες γνώμες κατατίθενται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο, που ανάγεται στο χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων, όπως ορίζεται με την υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 130).

Η Επιτροπή, ύστερα από πρόσβαση στη βάση δεδομένων του προηγούμενου εδαφίου, εξετάζει τις γνώμες χωρίς προηγούμενη εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών  τις ζώνες για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των οποίων πιθανολογείται ισχυρά η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας.

Ο Υπουργός Οικονομικών δύνα