ΑρχικήΤοπικά ΝέαΣτις 17 Μαΐου οι δημοπρασίες για τις παραλίες της Ρόδου

Στις 17 Μαΐου οι δημοπρασίες για τις παραλίες της Ρόδου

#image_title

Στις 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι δημοπρασίες για την εκμίσθωση των παραλιών στο νησί της Ρόδου.

Στη σχετική διακήρυξη του δήμου Rόδου αναφέρονται τα εξής:

«Ο δήμαρχος Ρόδου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό (δημοπρασία) η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, των χώρων που όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού (επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr στην ενότητα διαγωνισμοί προκηρύξεις), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτήριου).

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτήριο του Δημαρχιακού Μεγάρου, Διεύθυνση, Πλατεία Ελευθερίας 1 στη Ρόδο, τη 17η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ.,

Α. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται έως 31/12/2025.

Β. Οι προτιθέμενοι να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, για να γίνουν δεκτοί σε αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο. 


2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας (Ειδική μνεία τίθεται για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με θαλάσσια μέσα αναψυχής όπου θα πρέπει για τους χώρους αυτούς να πληρούνται επιπλέον και οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αρ. 20/1999 και 5.)

3. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο δήμο Ρόδου (Δημοτική ενημερότητα)

4. Βεβαίωση περί μη οφειλής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ).

5. Βεβαίωση περί μη οφειλής στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία (Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.)

6. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα (συμμετέχων και εγγυητής).

7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση (πόστο) για το οποίο ζητείται ο προς παραχώρηση χώρος μέσω της διαδικασίας δημοπράτησης.

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Ρόδου στο τηλέφωνο 22413 61307.

Η παρούσα καθώς και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Ρόδου www.rhodes.gr στην ενότητα διαγωνισμοί προκηρύξεις».

#image_title
- Διαφημιστείτε Εδώ -spot_img