ΑρχικήΤοπικά ΝέαΤην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τους κοινόχρηστους ζητούν 5 δημοτικοί σύμβουλοι

Την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τους κοινόχρηστους ζητούν 5 δημοτικοί σύμβουλοι

dhmarxeio rodoy 696x439 1

Την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τους κοινόχρηστους χώρους ζητούν από τους βουλευτές Δωδεκανήσου οι δημοτικοί σύμβουλοι Ρόδου Σπ. Σπυρόπουλος, Θ. Βυρίνης, Σ. Καραταπάνης, Σ. Χριστοδούλου και Δ. Ιωσήφ.

Επί του θέματος οι 5 δημοτικοί σύμβουλοι κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις.
Ειδικότερα αναφέρουν τα εξής:
«Σε συνέχεια της ανοικτής επιστολής μας, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας στις 25 Μαΐου 2022 με αφορμή το θέμα του δημοτικού συμβουλίου το οποίο εγκρίνει τη σύσταση διεύθυνσης δημοτικής αστυνομίας, επανερχόμαστε στο μείζον θέμα της επικρατούσας κατάστασης στους κοινόχρηστους χώρους.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια ως ακόλουθοι της τελευταίας μας παρατήρησης (ότι “επιβάλλεται η άσκηση πίεσης στην κεντρική εξουσία και το κεντρικό κράτος για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το θέμα”) και με βάση το πρακτικό αποφάσεων του τελευταίου τακτικού συνεδρίου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. Στο συνέδριο αναφέρθηκαν – προτάθηκαν τα εξής:

1. Εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας κάθε νησιού και έγκρισή της μετά από σύμφωνη γνώμη του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου, που να αφορά σε όλες τις πιθανές χρήσεις που μπορούν να εγκατασταθούν σ’ αυτό. Η μελέτη περιλαμβάνει και δράσεις πρωτογενούς τομέα.

2. Άμεσος καθορισμός πολεοδομικών προτύπων (σταθερότυπα) με γνώμονα τη διατήρηση του μορφολογικού χαρακτήρα των οικισμών και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους ή ακόμα και τη διατήρησή τους ως έχουν. Τα παραπάνω εξειδικεύονται στη συνέχεια για κάθε νησί και οικισμό.

3. Το γεγονός ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα πολεοδομικά σταθερότυπα, όπως προβλέπονταν με την έναρξη του Σχεδίου πολεοδομικής οργάνωσης του συνόλου της χώρας κι ενώ έχει προχωρήσει το ΤΕΕ σε διακήρυξη ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας για σημαντικό αριθμό ΤΠΣ και ΕΠΣ, καθιστά προβληματικό το σχεδιασμό από την έναρξή του.

ακταιον 2 5

4. Στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να προβλέπεται η συμμετοχή στη διαδικασία εκπόνησής των παραπάνω μελετών και η έγκρισή τους από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων. Θα περιλαμβάνουν καθορισμό χρήσεων γης είτε εντός, είτε εκτός οικισμών, θα προτείνουν επικαιροποίηση σχεδίων πόλεως.

5. Οι δήμοι πρέπει να έχουν αποφασιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Η διαδικασία θα εκφράζει την άποψη των κατοίκων μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες που να μην έχουν μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που πρόκειται να εκπονηθούν ή εκπονούνται με πιθανή αναθεώρησή τους όπου απαιτείται.

6. Νομοθετική μεταβατική ρύθμιση για να διατηρήσουν το δικαίωμα δόμησης μέχρι την ολοκλήρωση των ΤΠΣ το 2025, όλα τα ακίνητα που είχαν οι κωδικοί οικοδομησιμότητας πριν το 2003.

7. Δημιουργία ειδικού τμήματος στο ΥΠΕΝ και στο ΣΤΕ ώστε οι μελέτες των ΤΠΣ που θα παραδοθούν το 2025 να γίνουν Π.Δ. το αργότερο μέχρι το 2026.

8. Το επιστημονικά, τεχνικά, συνταγματικά και λογικά ορθό είναι, πρώτα, να υπάρξει ο σχεδιασμός που προστατεύει και το περιβάλλον και, μετά, να δούμε τυχόν οριζόντιες και συνολικές απαγορεύσεις (που μάλιστα δεν έχουν καμία σχέση με προστασία του περιβάλλοντος που είναι έννοια άμεσα και στενά συνδεδεμένη με τις επιτόπιες, συγκεκριμένες και μετρήσιμες, επιπτώσεις και επιδράσεις).

9. Υιοθέτηση των προτάσεων του Δ.Τ. που εξεδόθη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις 19 Απριλίου 2022, μετά την εισήγηση της Έπαρχου Μήλου και εντεταλμένης Περιβάλλοντος Κυκλάδων, κ. Έλλης Χωριανοπούλου, ως προϊσταμένη της Πολεοδομίας Μήλου.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνουμε και σημειώνουμε τα παρακάτω:
Συστηματικά και μεθοδικά, οι δραστηριοποιούμενοι στους χώρους αυτούς επιχειρηματίες, είτε έχοντας λάβει άδεια για χρήση ενός τμήματος αυτών, είτε χωρίς να έχουν λάβει άδεια, έχουν προχωρήσει στην κατάληψη σχεδόν όλων των χώρων, δρόμων, πλατειών, και παραλιών. Τοποθετούν, παράτυπα, πλήθος διαφημιστικών πινακίδων, τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, τέντες, αυτοσχέδιες ζαρντινιέρες, γλάστρες, σταντ με τιμοκαταλόγους. Πολλές φορές δε και ξύλινα υπερυψωμένα δάπεδα, ή άλλες αυθαίρετες κατασκευές, κλείνοντας τελείως τον χώρο,

Επί πλέον, έχουν ακροβολισμένους σε κάθε είσοδο και έξοδο «κράχτες». Πεζόδρομοι ανοίγουν και κλείνουν με τον έλεγχο παρακείμενων καταστηματαρχών, δημιουργώντας μία θλιβερή εικόνα που δεν αρμόζει στην πόλη, ενώ υποβαθμίζουν το νησί μας στους επισκέπτες.

Τοποθετούν ανεξέλεγκτα στη μέση του δρόμου εμπορεύματα – πραμάτεια ανατολίτικου παζαριού -, καθιστώντας αδύνατη τη χρήση των χώρων αυτών από τους υπόλοιπους πολίτες και επισκέπτες του νησιού.

Συγχρόνως, έτσι δημιουργούνται – κάτι ιδιαίτερα σοβαρό – και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, σε άλλους επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν με τον τρόπο αυτό σε κοινόχρηστους χώρους.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
1. Παραχώρηση συγκεκριμένων τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κάλυψης τους, έναντι πάντοτε ανταλλάγματος. Να ληφθεί υπόψη η απρόσκοπτη χρήση των χώρων αυτών και από άλλους χρήστες, αλλά και η δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών του καταστήματος στην περίπτωση κατά την οποία τοποθετούνται στον κοινόχρηστο χώρο επιπλέον τραπεζοκαθίσματα.

2. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής ενός σεβαστού ποσού η οποία θα καταπίπτει σε περίπτωση υποτροπής του ενοικιαστή (υποτροπή στις 2 παραβάσεις των βασικών ορών δόμησης).

3. Έλεγχος, άμεσα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, τόσο της εμπρόθεσμης καταβολής του μισθώματος – τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, όσο και της επιπλέον κατάληψης χώρων, που αποτελεί αιτία, άμεσης απομάκρυνσης του επιχειρηματία από τους κοινόχρηστους χώρους. Αυτό μπορεί να καταστεί δυνατόν και με τη σύναψη συμβολαίων παραχωρήσεως των χώρων αυτών, όπου θα τεθούν αντίστοιχοι όροι.

4. Αυστηρός έλεγχος των πινακίδων τις οποίες τοποθετούν εκεί οι καταστηματάρχες, τήρηση κανονισμού δήμου ή θέσπιση κανονισμού για το λόγο αυτό, αποτελώντας αυτό αιτία για την απομάκρυνσή τους.

5. Έλεγχος των εισόδων και εξόδων των κοινοχρήστων χώρων, για την απρόσκοπτη διέλευση πεζών, οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Θα γίνεται από όργανα του δήμου σε συνεργασία με την αστυνομία.

6. Άμεσες ενέργειες για κατεδάφιση των πάσης φύσεως αυθαιρέτων κατασκευών επί των παραλιών. Κάθε χρόνο ξεφυτρώνουν στις παραλίες παράγκες, αυτοσχέδιες τουαλέτες, μπαρ, σνακ μπαρ, εστιατόρια.

7. Στην περίπτωση παλαιών καταστάσεων, όπου δεν υπάρχουν συμβάσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων με αυστηρούς όρους για τις αυθαίρετες καταλήψεις, είναι δυνατή η υποβολή μηνύσεων από τον ίδιο τον δήμο και η υποβολή αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων κατά των καταληψιών, καθώς και η άμεση ανάκληση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω τροποποίησης των όρων έκδοσης τους.

Εν κατακλείδι, χρειαζόμαστε και ζητάμε ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο και έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου.
ΣΠΥΡOΠΟΥΛΟΣ ΣΠYΡΟΣ
ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

kois3
- Διαφημιστείτε Εδώ -spot_img
- Διαφημιστείτε Εδώ -spot_img
Ακολουθήστε μας
45,005ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,458ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,453ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
Διαβάστε